Ładowanie


Artykuł naukowy: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie
Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.CYTAT. Fragment artykułu – Krzysztof Kmieć: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie. Źródło: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.

 

 

CYTAT. Fragment artykułu – Krzysztof Kmieć: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie, z odbitkami ekslibrisów wykonanych przez utalentowanego i oryginalnego autora (Krzysztofa Kmiecia). Źródło: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.

 

 

CYTAT. Powiększony fragment artykułu – Krzysztof Kmieć: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie, z odbitką ekslibrisu wykonanego dla Bożeny i Jana Walencików przez utalentowanego i oryginalnego autora (Krzysztofa Kmiecia). Źródło: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r. 

 CYTAT. Fragment artykułu – Krzysztof Kmieć: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie, z krótkim opisem twórczosci filmowej Bożeny i Jana Walencików. Źródło: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.